Vlag Engeland

Vlag Duitsland

Vlag Nederland
 Arrow right   

Home Arrow down   

Projecten

  Projecten  Arrow right   

ReliŽfs H. Krop, Amsterdam

 

Hildo Krop (1884-1970)
Menselijke Energie
Oorspronkelijk tufsteen, nieuw gehakt in Beiers graniet
(2x) 420 x 320 x 235 cm
Jozef IsraŽlskade /hoek Pieter Lodewijk Takstraat 33
Amsterdam 

Geboorte van de daad
Oorspronkelijk tufsteen, nieuw gehakt in Beiers graniet
(2x) 420 x 320 x 235 cm
Jozef IsraŽlskade /hoek Pieter Lodewijk Takstraat 34
AmsterdamIn het nieuw gehakte werk brengt het graniet Krops strakke stilering naar voren. Alle details zijn duidelijk te zien en het werk staat er weer sprankelend bij. De steen past goed bij het monumentale karakter van het beeldhouwwerk.

De beeldhouwer Hildo Krop werd in 1916 door de gemeente Amsterdam voor halve dagen in loondienst genomen als stadsbeeldhouwer, een unicum, vooral in die tijd. In de daaropvolgende jaren heeft hij vele beeldhouwwerken voor de stad gehouwen in graniet en tufsteen. Hij is met name bekend om zijn bruggenhoofdversieringen.
Krop wordt wel gerekend tot de beeldhouwers van de 'Amsterdamse School', maar voor Krop zelf was deze stijl vaak wat te afstandelijk; hij was een hartstochtelijker mens en een bewogen socialist, later communist. Al deze invloeden zijn goed te herkennen in zijn werk: de stilering van de Amsterdamse School, de stoere houding van de arbeider in de socialistische kunst, de verbeelding van de werkende mens.
Vier beeldengroepen waarin dit bij uitstek tot uitdrukking komt zijn 'De Geboorte van de Daad' en 'Menselijke Energie' op de gebouwen van het huidige Berlage Lyceum aan de Jozef IsraŽlskade in Amsterdam. De voorstellingen zijn twee keer gespiegeld weergegeven.

'De Geboorte van de Daad' heeft betrekking op de Hogere Burger School (HBS) die hier vroeger gevestigd was, en is opgebouwd uit drie lagen. Het kind onderaan de muur stelt de geboorte van de daad voor, en rust tegen een vrouwenkop die de zachtheid voorstelt. De bezonnenheid wordt uitgebeeld door een streng uitziende mannenkop. De man die met zijn hand zijn gebogen hoofd ondersteunt stelt de twijfel voor. Van de muur af zijn drie mannenfiguren te zien. De een kijkt naar het kind, de ander kijkt naar de Jozef IsraŽlskade en de derde leidt het paard. Hij is degene die 'het geluk van de daad' zelf kent.

Op het andere gebouw, de voormalige huisvesting van de 2e Openbare Handelsschool, vinden we het beeldhouwwerk 'Menselijke energie'. Onderaan staat de energie met gespreide benen en armen afgebeeld, met boven hem 'De Vruchtbaarheid', een geknielde half liggende vrouw met een druiventros in haar hand. Verder naar boven staan drie figuren, de landbouw met landbouwgewassen, de industrie met gereedschappen, en de handel met goederen als koopwaar. Op het hoogste punt van de beeldhouwwerken staat een groep mensen, een vrouw en twee mannen die elkaar met hun armen omvatten. Ze kijken als vanaf een schip uit naar de verte. Vanuit de vruchtbaarheid van de aarde en verschillende vormen van menselijk handelen zijn zij de mensen, de handelslieden, die met vooruitziende blik naar de toekomst kijken.

De vier beeldengroepen van ruim vier meter hoog en twee bij drie meter breed waren oorspronkelijk in tufsteen uitgevoerd. Al tijdens Krops leven was het echter duidelijk dat deze snel verweerden. Dit is overigens op meer plaatsen in Nederland het geval met Ettringer tufsteen. In 2004 was de situatie dermate ernstig en gevaarlijk geworden, dat werd besloten om de beelden te laten vervangen door kopieŽn in graniet.
Voor dit werk werden eerst alle delen gedemonteerd en in de werkplaats in Amersfoort in delen opgesteld. De ontbrekende delen werden gereconstrueerd en aangeheeld met gips, bijgekleurd en gekeurd door de commissie. Vervolgens werden alle onderdelen nieuw uitgevoerd in graniet. Het oude werk was zo ver vergaan dat dit niet behouden kon worden, op enkele bijzondere details na, die in Krops geboorteplaats Steenwijk bewaard worden.
De kopieŽn werden herplaatst en met lood gevoegd, zodat we kunnen aannemen dat het beeldhouwwerk de eeuwen kan weerstaan.

Verder zijn op deze locaties nog zes gevelreliŽfs en twee gebeeldhouwde hoekstenen door ons gereconstrueerd en gekopieerd in graniet.

Hier is goed te zien hoe sterk het oude werk verweerd is.
Veel van de hoofden en details ontbreken.